Friluftslivselever går på skolen i …

5 friluftslivselever ved Øya vgs har valgt å bruke flere fridager får å gå fra Flå til… Les mer

Home-start familiekontakten i Melhu…

Home-start er et frivillig og forebyggende familiestøtteprogram som tilbys småbarnsfamilier med minst ett barn… Les mer

Kom på Babysang

Babysang starter opp igjen etter sommeren. Babysang er på tre steder i kommunen. Les mer